Dla kogo?

Warsztat przeznaczony dla osób po zakończonym podstawowym etapie terapii uzależnień (leczenie stacjonarne lub grupa podstawowa + terapia indywidualna w procesie ambulatoryjnym). Wymagany min. 1-miesięczny okres abstynencji. Zapisy na warsztat po odbyciu konsultacji indywidualnej z terapeutą prowadzącym.

Co daje?

Warsztat przygotowuje do rozpoznania i zapobiegania nawrotom w uzależnieniu. Omawiany jest proces nawrotu, sytuacje wyzwalające nawrót i wypracowywane są indywidualne sposoby zapobiegania.

 

Metody: psychoedukacja, praca indywidualna i na tle grupy.

Czas trwania

2 x 7 godzin

Cena

  • Jeden warsztat / 7 godzin600 zł

600 zł