O nas

CENTRUM-JA powstało w 2002 roku, aby pomagać ludziom w kryzysach życiowych i leczyć zaburzenia psychiczne. Zespół psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów od lat tworzy miejsce, w którym pomagamy rodzinom, parom, dzieciom i młodzieży oraz pacjentom indywidualnym. Wykorzystując różne podejścia terapeutyczne i farmakoterapię leczymy depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, PTSD. W 2021 roku poszerzyliśmy naszą ofertę o leczenie uzależnień. Łącząc umiejętności i doświadczenie w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych z wiedzą i specjalizacją w leczeniu uzależnień, stworzyliśmy Poradnię Leczenia Uzależnień i Podwójnych Diagnoz.


Pomagamy osobom uzależnionym od substancji oraz od czynności, takich jak hazard czy gry komputerowe lub cierpiących na zachowania kompulsywne (seksoholizm czy zakupoholizm). W przypadku podwójnej diagnozy, takiej jak depresja czy PTSD współwystępującej z uzależnieniem, proponujemy indywidualny program terapii w oparciu o terapię indywidualną, terapię grupową, farmakoterapię.

Pacjenci otrzymują pomoc w ramach leczenia ambulatoryjnego, gdzie korzystają z terapii indywidualnej, terapii grupowej, konsultacji psychiatrycznych, warsztatów rozwojowych, a także w ramach oddziału dziennego, gdzie oprócz powyższych metod pomocy, uczestniczą codziennie w stałym programie terapeutycznym.

 

Naszą pracę poddajemy superwizji. Pracujemy z pasją, zaangażowaniem, przestrzegając przy tym zasad poufności i etyki obowiązujących w naszym zawodzie.