Leczenie seksoholizmu - dla kogo ?

Dla osób nałogowo uprawiających seks, często w sposób instrumentalny, uzależnionych od pornografii, czy też masturbacji. Dla tych, którzy realizują swoje potrzeby seksualne w sposób kompulsywny, często w cyberprzestrzeni, a nie w bliskich intymnych relacjach.

Terapia kompulsywnych zachowań seksualnych - korzyści zdrowotne

Redukuje częstotliwość lub uczy zaprzestania podejmowania niepożądanych zachowań seksualnych oraz zapobiega ich nawrotom. Rozwija pozytywne strategie radzenia sobie z napięciem emocjonalnym i pomaga wykształcić zdrowe sposoby radzenia sobie z potrzebami seksualnymi.

Jak działa terapia seksoholizmu w ośrodku Centum-JA?

Tak, jak w przypadku innych uzależnień behawioralnych leczenie polega na zastosowaniu psychoterapii indywidualnej i grupowej. Pacjenci z tego rodzaju problemem często nie decydują się na uczestnictwo w grupie terapeutycznej. W tej sytuacji proponujemy psychoterapię indywidualną, która odbywa się raz lub 2 razy w tygodniu i trwa minimum kilka miesięcy.

Zobacz również nasze wpisy w tematyce uzależnień: