Terapia alkoholowa - dla kogo?

Dla osób borykających się z problemem picia szkodliwego lub uzależnienia od alkoholu. Po odbytym procesie detoksykacji i chcących kontynuować leczenie.

Cele terapii alkoholowej?

Umożliwia diagnozę w zakresie uzależnienia od alkoholu i podjęcie psychoterapii, która jest najbardziej skuteczną formą leczenia uzależnienia. Dzięki terapii pacjent może osiągnąć trwałą abstynencję, wypracować nowe, konstruktywne sposoby radzenia sobie z emocjami i nawyki ułatwiające zdrowe codzienne funkcjonowanie.

Na czym polega terapia uzależnienia od alkoholu?

Leczenie polega na połączeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej. Grupy terapeutyczne różnią się poziomem zaawansowania. Pierwsza z grup trwa 3 miesiące i ma charakter podstawowy i motywujący. Kolejna grupa trwa minimum pół roku i ma charakter treningu konstruktywnych zachowań. Spotkania grupy terapeutycznej odbywają się raz w tygodniu Terapia indywidualna trwa minimum kilka miesięcy, a spotkania odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Plan terapii ustalany jest z pacjentem indywidualnie. Psychoterapia odbywa się w nurcie poznawczo-behawioralnym i psychodynamicznym i prowadzona jest przez specjalistów terapii uzależnień i psychoterapeutów.

Psychoterapia może być wzbogacona o treningi i warsztaty rozwojowe: Warsztat zapobiegania nawrotom, trening asertywności, trening mindfulness.

Zobacz również nasze wpis w tematyce uzależnienia od alkoholu: