Terapia uzależnienia od gier hazardowych - dla kogo?

Dla osób uzależnionych od hazardu to znaczy tych, które uprawiają aktywność hazardową w sposób powtarzający się, uporczywy i powodujący problemy natury psychicznej, osobistej i zawodowej.

Leczenie uzależnienia od hazardu - cele

Zmniejszenie częstotliwości zachowań szkodliwych w tym przypadku grania. Uczy rozpoznawania bodźców pobudzających automatyczne myśli, a także zmienia leżące u ich podstaw przekonania kluczowe. Wyposaża pacjenta w narzędzia, które pozwalają zwiększyć kontrolę zachowań impulsywnych, uczy relaksacji i pomaga w sposób konstruktywny regulować napięcie psychiczne.

Uzależnienie od hazardu – jak wygląda leczenie?

Leczenie uzależnień behawioralnych odbywa się poprzez łączenie terapii indywidualnej i grupowej.

Grupy terapeutyczne różnią się poziomem zaawansowania. Pierwsza z grup trwa 3 miesiące i ma charakter podstawowy i motywujący. Kolejna grupa trwa minimum pół roku i ma charakter treningu konstruktywnych zachowań. Spotkania grupy terapeutycznej odbywają się raz w tygodniu Terapia indywidualna trwa minimum kilka miesięcy, a spotkania odbywają się raz w tygodniu. Plan terapii ustalany jest z pacjentem indywidualnie. Psychoterapia odbywa się w nurcie poznawczo-behawioralnym i psychodynamicznym i prowadzona jest przez specjalistów terapii uzależnień i psychoterapeutów.

 

Psychoterapia może być wzbogacona o treningi i warsztaty rozwojowe: Warsztat zapobiegania nawrotom, trening asertywności, trening mindfulness.

 

Zobacz również nasze wpisy w tematyce uzależnienia od hazardu: