Terapia uzależnienia od narkotyków - dla kogo?

Dla osób używających szkodliwie lub uzależnionych od różnego rodzaju narkotyków. Leczymy uzależnienia od amfetaminy, od kokainy, od mefedronu, od marihuany, od dopalaczy, a także innych niewymienionych narkotyków. Dla osób, które odbyły proces detoksykacji i chcą podjąć dalsze leczenie w tym zakresie.

Co daje terapia narkotykowa?

Umożliwia diagnozę uzależnienia i całkowitą abstynencję od substancji. Uczy życia w trzeźwości i wypracowania zdrowych nawyków w codziennym funkcjonowaniu. Pozwala stworzyć konstruktywne sposoby regulowania stanów emocjonalnych, które na trwałe pomagają prowadzić trzeźwe życie.

Na czym polega terapia uzależnień od narkotyków?

Leczenie polega na połączeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej. Grupy terapeutyczne różnią się poziomem zaawansowania. Pierwsza z grup trwa 3 miesiące i ma charakter podstawowy i motywujący. Kolejna grupa trwa minimum pół roku i ma charakter treningu konstruktywnych zachowań. Spotkania grupy terapeutycznej odbywają się raz w tygodniu. Terapia indywidualna trwa minimum kilka miesięcy, a spotkania odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Plan terapii ustalany jest z pacjentem indywidualnie. Psychoterapia odbywa się w nurcie poznawczo-behawioralnym i psychodynamicznym i prowadzona jest przez specjalistów terapii uzależnień i psychoterapeutów.

Psychoterapia może być wzbogacona o treningi i warsztaty rozwojowe: Warsztat zapobiegania nawrotom, trening asertywności, trening mindfulness.

Zobacz również nasze wpisy w tematyce uzależnienia od narkotyków: