Dla kogo?

Dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, od hazardu, od gier komputerowych, cierpiących na kompulsywne zachowania takie jak: seksoholizm, kompulsywne oglądanie pornografii, zakupoholizm, pracoholizm.

 

Dla osób doświadczających objawów depresyjnych, objawów lękowych, zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych (OCD ), zaburzeń osobowości, zaburzeń postraumatycznych – PTSD, zaburzeń odżywiania, cierpiących na bezsenność. Dla członków rodzin osób uzależnionych, dla DDA.

 

Dla osób z podwójną diagnozą: uzależnienia i innego zaburzenia wg klasyfikacji ICD 10.

 

Proponujemy terapię indywidualną i grupową osobom, które przeszły proces detoksykacji w przypadku narkotyków i leków, a w przypadku alkoholu mają minimum tydzień abstynencji.

Co daje?

  • Diagnozę w zakresie uzależnienia lub innych zaburzeń.
  • Pomaga utrzymać abstynencję i prowadzić trzeźwe życie.
  • Rozpoznanie indywidualnych mechanizmów tworzących i podtrzymujących uzależnienie.
  • Zamianę dotychczasowej funkcji jaką pełniła substancja lub czynność na działanie konstruktywne, które umożliwia zaspokojenie istotnych potrzeb i dalszy rozwój.
  • Tworzenie nowych, właściwych dla zdrowia psychicznego mechanizmów regulowania emocji.
  • Przepracowanie traumatycznych doświadczeń niejednokrotnie leżących u podłoża uzależnienia.
  • Pomaga poznać i zrozumieć przyczyny objawów (jakim jest depresja, uzależnienie, czy stany lękowe).
  • Uczy rozwiązywać leżące u ich podłoża wewnętrzne konflikty w sposób konstruktywny dla siebie i otoczenia.
  • Pozwala lepiej poznać swoje potrzeby, wartości i postawy oraz zmienić się w kierunku większej niezależności i satysfakcji z życia.

 

Jak działa?

Leczenie zaczyna się od kilku konsultacji, podczas których stawiana jest diagnoza dotycząca uzależnienia, depresji lub podwójna diagnoza. Diagnozę potwierdza podczas konsultacji lekarz psychiatra. Omawiane są zasady i warunki dalszej pracy terapeutycznej. Terapia trwa czas nieokreślony, chyba że terapeuta podczas konsultacji zaleci określoną liczbę spotkań. Sesje odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Pracujemy wykorzystując metody poznawczo- behawioralne, psychodynamiczne, humanistyczne i integracyjne.

Cena

  • Sesja indywidualna200-220 zł / 50 min

200-220 zł / 50 min