Leczenie lekomanii - dla kogo?

Dla osób używających szkodliwie leki i uzależnionych od benzodiazepin lub leków opioidowych.

Terapia uzależnienia od leków - korzyści zdrowotne

Umożliwia trwałą abstynencję od leków, uczy trzeźwego życia w oparciu o nowe nawyki codziennego funkcjonowania. Daje narzędzia do regulowania swoich stanów emocjonalnych w sposób konstruktywny, bez używania leków.

Leczenie uzależnienia od leków - na czym polega?

Leczenie polega na połączeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej. Grupy terapeutyczne różnią się poziomem zaawansowania. Pierwsza z grup trwa 3 miesiące i ma charakter podstawowy i motywujący. Kolejna grupa trwa minimum pół roku i ma charakter treningu konstruktywnych zachowań. Spotkania grupy terapeutycznej odbywają się raz w tygodniu Terapia indywidualna trwa minimum kilka miesięcy, a spotkania odbywają się raz w tygodniu. Plan terapii ustalany jest z pacjentem indywidualnie. Psychoterapia odbywa się w nurcie poznawczo-behawioralnym i psychodynamicznym i prowadzona jest przez specjalistów terapii uzależnień i psychoterapeutów.

Psychoterapia może być wzbogacona o treningi i warsztaty rozwojowe: Warsztat zapobiegania nawrotom, trening asertywności, trening mindfulness.

Zobacz również nasze wpisy w tematyce uzależnienia od leków: