Dla kogo?

Dla pacjentów uzależnionych od środków psychoaktywnych, od czynności i zachowań kompulsywnych, a także dla pacjentów z podwójną diagnozą.

Dla osób, które potrzebują intensywnej psychoterapii, wsparcia grupy, stałej struktury zajęć i rytmu dnia.

Co daje?

Rzetelną diagnozę i identyfikację problemów. Wyznaczenie indywidualnych celów do pracy. Możliwość przejścia programu podstawowego leczenia uzależnień, wiedzę na temat choroby i korelacji z innymi zaburzeniami psychicznymi, narzędzia i nowe umiejętności do radzenia sobie z głodem, napięciem psychicznym i regulowania stanów emocjonalnych. Uczy sposobów relaksu i odprężenia psychicznego.

Metody pracy

 • Psychoedukacja
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa prowadzona w nurcie poznawczo- behawioralnym i psychodynamicznym
 • Muzykoterapia
 • Techniki relaksacyjne: mindfulness, medytacja, praca z ciałem

Zasady działania

 • Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 15.00
 • Udział w zajęciach jest obowiązkowy, możliwe są 2 nieobecności w ciągu miesiąca
 • Złamanie abstynencji oznacza przerwanie leczenia z zaleceniem odbycia detoksykacji
 • Program terapii jest szczegółowo omawiany podczas kwalifikacji do oddziału
 • W ramach pobytu pacjent odbywa 30 godzin zajęć grupowych w tygodniu i jedną lub dwie sesje indywidualne
 • Dodatkowo możliwe jest korzystanie z konsultacji psychiatrycznych.

Program obejmuje

 • Spotkania społeczności – 1 godzina w tygodniu
 • Terapię grupową – 4 godziny dziennie
 • Terapię indywidualną – 2 godziny w tygodniu
 • Trening mindfulness – 2 godziny w tygodniu
 • Trening TRE/Joga – 2 godziny w tygodniu
 • Muzykoterapia – 1 godzina w tygodniu

Cena

 • Terapia - 1 miesiąc7000 zł

7000 zł