Zespół

https://leczenie-uzaleznien.centrum-ja.com.pl/wp-content/uploads/2022/12/justyna-glinska.png

Justyna Glińska


Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta par. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii i w Centrum Odwykowym w Warszawie. Od 2006 roku współprowadzi Poradnię Psychologiczną Centrum-Ja. Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową oraz uzależnień w nurcie psychodynamicznym. Terapię par prowadzi w nurcie integracyjnym. Ukończyła 4 letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia, szkolenie z zakresu terapii par i małżeństw w podejściu zintegrowanym pod patronatem Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii, Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje z osobami dorosłymi cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia odżywiania i zaburzenia osobowości. Pracuje z osobami doświadczającymi przemocy, z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin, a także z osobami z podwójną diagnozą. Leczy zarówno uzależnienia od substancji, jak i uzależnienia behawioralne. Ma dwoje dorosłych dzieci.

więcej
https://leczenie-uzaleznien.centrum-ja.com.pl/wp-content/uploads/2022/12/pawel-wadolkowski.png

Paweł Wądołkowski


Pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Doświadczenie kliniczne zdobywał pracując jako terapeuta w Ośrodku „MONAR” w Lipiance, Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień dla Młodzieży ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychotycznymi w Zagórzu, Poradni Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie, Centrum Pomocy Społecznej Warszawa-Śródmieście, Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Wołominie, Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia w Warszawie oraz w prywatnych ośrodkach leczenia. Pracuje w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej. Ma doświadczenie w zakresie pracy z osobami uzależnionymi, ich rodzinami, a także z młodzieżą, zarówno w terapii indywidualnej, jak i grupowej.

więcej
https://leczenie-uzaleznien.centrum-ja.com.pl/wp-content/uploads/2022/12/agnieszka-szymalska.png

Agnieszka Szymalska


Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w podejściu integracyjnym. Pracuje z osobami dorosłymi, uzależnionymi od substancji psychoaktywnych i z uzależnionymi behawioralnie, z bliskimi osób uzależnionych, z osobami borykającymi się z problemami w relacjach, mającymi trudności w radzeniu sobie ze stresem, z cierpiącymi z powodu zaburzeń nastroju i osobowości, z osobami w kryzysach życiowych. Odbyła proces szkoleniowy w Instytucie Psychologii Zdrowia zakończony certyfikatem. Ukończyła szkolenia z zakresu terapii humanistyczno-doświadczeniowej, pracy z osobami doświadczonymi traumami w dzieciństwie oraz terapii i wsparcia dla osób ze środowisk LGBTQ+. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Szpitalu Bródnowskim, w Ośrodku Readaptacyjno – Rehabilitacyjnym w Anielinie 2, w Ośrodku Terapii Odwykowej Uzależnień w Toruniu, w Ośrodku rehabilitacyjnym dla młodzieży w Kazuniu, w Stowarzyszeniu Eleuteria NZOZ Centrum Zdrowia oraz w prywatnych ośrodkach leczenia.

więcej
https://leczenie-uzaleznien.centrum-ja.com.pl/wp-content/uploads/2022/12/tatiana-lysiak.png

Tatiana Łysiak


Psycholog, psychoterapeutka, nauczycielka Mindfulness. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia konsultacji psychologicznych, psychoedukacji i psychoterapii indywidualnej. Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją neuropsychologia kliniczna oraz Studium Nauczycielskie Teacher for Mindfulness – Based Stress Reduction (MBSR). Obecnie jest uczestniczką Studium Neurolingwistycznej Psychoterapii NLP(t) realizowanego przez Polski Instytut NLP oraz czteroletniego kursu całościowego „Psychoterapia systemowa i psychodynamiczna rodzin, par i pacjentów indywidualnych” w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych, doświadczających długotrwałego stresu oraz zmagających się z lękiem, obniżonym nastrojem, zaburzeniami psychosomatycznymi, bezsennością i depresją. W swojej pracy stosuje podejście integracyjne, łącząc różne nurty i metody psychoterapeutyczne – neurolingwistyczną psychoterapię NLP(t), hipnoterapię ericksonowską, terapię akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz mindfulness (MBSR).

więcej
https://leczenie-uzaleznien.centrum-ja.com.pl/wp-content/uploads/2023/02/izabela-wozynska-wiech.png

Izabela Wożyńska-Więch


Ukończyła studia magisterskie w dziedzinie psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Odbyła kursy szkoleniowe oraz Podyplomowe Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej w podejściu psychodynamicznym prowadzone przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Odbyła szkolenie z zakresu terapii par i małżeństw w podejściu zintegrowanym realizowane przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Od 5 lat uczestniczy w seminarium na temat psychoanalitycznej pracy z parami organizowanym przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną Dzielnicy Bemowo w Warszawie, a także w seminarium koleżeńskim, gdzie superwizuje swoją pracę ze specjalistami psychoanalitycznej terapii par. Jest założycielką Poradni Centrum-Ja w Warszawie, którą prowadzi od ponad 20 lat.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z parami. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

więcej