Leczenie uzależnienia od smartfona - dla kogo?

Dla osób, które w sposób kompulsywny używają smartfona, a próby ograniczenia używania wywołują silny niepokój i rozdrażnienie.

Co daje leczenie fonoholizmu?

Uczy zdrowych sposobów korzystania z telefonu tj. korzystania użytkowego. Pomaga stworzyć konstruktywne sposoby radzenia sobie z napięciem psychicznym i rozwinąć sieć bliskich relacji, z którymi kontakt ma charakter pozawirtualny.

Jak wygląda terapia uzależnienia od telefonu?

Podobnie jak w przypadku innych uzależnień behawioralnych rekomendujemy łączenie psychoterapii indywidualnej i grupowej.

 

Grupy terapeutyczne różnią się poziomem zaawansowania. Pierwsza z grup trwa 3 miesiące i ma charakter podstawowy i motywujący. Kolejna grupa trwa minimum pół roku i ma charakter treningu konstruktywnych zachowań. Spotkania grupy terapeutycznej odbywają się raz w tygodniu Terapia indywidualna trwa minimum kilka miesięcy, a spotkania odbywają się raz w tygodniu. Plan terapii ustalany jest z pacjentem indywidualnie. Psychoterapia odbywa się w nurcie poznawczo-behawioralnym i psychodynamicznym i prowadzona jest przez specjalistów terapii uzależnień i psychoterapeutów.

 

Psychoterapia może być wzbogacona o treningi i warsztaty rozwojowe: Warsztat zapobiegania nawrotom, trening asertywności, trening mindfulness.

 

Zobacz również nasze wpisy w tematyce uzależnienia od telefonu: